Wednesday, 25 May 2011

Beneficis per als socis (English version below)

Els socis de l'ECClub gaudiran d'activitats i recursos culturals en llengua anglesa. Aquests beneficis s'incrementaran en forma constant, i inclouran:
 • Plaça assegurada en un dels ECClub Reading Groups (fes clic a "ECClub Reading Groups" en el menú superior per a més informació).
 • Revista CATALONIA TODAY enviada cada mes a casa del soci. 64 planes color amb continguts en anglès des d'un punt de vista català.
 • Recursos online per millorar l'anglès (podcasts, entreteniments, fòrums, etc.)
 • Xerrades i conferències amb personalitats vinculades a la cultura anglesa.
 • Xats i trobades amb els autors dels llibres llegits als ECClub Reading Groups.
 • Viatges en grup als llocs on s'ambienten els llibres llegits als ECClub Reading Groups.
 • Cinema en V.O.
 • Teatre en anglès.
 • Visites guiades en anglès a exposicions i esdeveniments culturals.
 • Tasts de vins i productes, en anglès.
 • Descomptes en productes i serveis culturals arreu del país.
 • I molts beneficis més!
Els beneficis seran gratuïts o gaudiran d'un descompte important per als socis, segons els casos.

Tuesday, 24 May 2011

Benefits of joining the ECClub

Members of the ECClub have access to cultural events in English. The number and variety of events will be developing constantly and include:

 • Guaranteed place in one of the ECClub Reading Groups (click on the link at the top of the page for more information).
 • Your own copy of Catalonia Today magazine delivered to you. 64 colour pages of news in English from a Catalan Point of view and puzzle pages to entertain and inform.
 • Online resources to help improve your English (podcasts, entertainment, chats etc.)
 • Chats and conferences with personalities linked to the world of English literature.
 • Chats and meetings with some of the authors whose books have been read in the ECClub Reading Groups.
 • Films in English with Spanish subtitles.
 • Plays in English.
 • Guided tours in English to places of interest or events.
 • Wine tasting and sampling local products.
 • Discounts on products and services all over Catalonia.
 • Many other benefits.
Some activities may be free of charge while others will be offered to members at a discounted price.